Ugrás a tartalomhoz

Hírek, érdekességek Londonról

A London Magazinban igyekszünk a London útikönyveket meghaladó színes tartalmat, szélesebb kulturális hátteret olvasóink elé tárni.

Hampton Court története

Base Court keleti oldala

1236-ban a Hampton Court Palace helyén még csupán a jeruzsálemi Szt. János máltai lovagok majorsága állt. A lovagok később a környező birtokokat bérbe adták. Az első ismert bérlője e területnek 1494-ből Giles Daubeney, VII. Henrik lordkancellárja volt, akinek szüksége volt egy London-közeli házra. A király és felesége gyakran meglátogatták őt csendes rezidenciáján.

Boadicea története

Boadicea szoborcsoport

Boadicea (másnéven Boudicea) a mai Norfolk területén élt kelta törzs, az icenusok királynője volt. Neve a kelta „bouda” szóból származik, melynek jelentése győzelem.

Férje, Prasutagus, az icenus király, a rómaiakkal szövetséget kötve őrizhette meg évtizedekig területe függetlenségét.

A Kensington palota története

Kensington Palace

Amikor III. Vilmos (1689-1702) és II. Mária (1689-94) került a trónra, az uralkodó londoni rezidenciája a Whitehall Palace-ben volt, de sem a király, sem a királynő nem szeretett ott élni, különösen azért, mert Vilmos krónikus asztmájának nem tett jót a párás folyóparti élet. Vilmos és Mária 1689-ben 20.000 fontért megvásárolta a kensingtoni Nottingham House-t, ezt az 1605-ből származó jakobinus kúriát, Nottingham grófjától.

A brit parlament megnyitása

A királynőt szállító Ausztrál állami hintó

Papíron a brit uralkodónak ma is jelentős hatalma van. A brit rendszerben az ország szuverenitásának nem a „nép” a letéteményese, hanem „a királynő a parlamentben”.

A kulcsok-ceremóniája a Towerben

Tower of London éjjel

A kulcsok-ceremóniája (Ceremony of the Keys) a londoni Tower bezárásának ünnepélyes, és 700 évre visszatekintő ceremóniája. Soha, egyetlen nap sem múlt el ezen rituálé nélkül 1340 óta! Komoly dolognak kell ahhoz történnie, hogy a ceremóniát megzavarja.

Brit királyi testőrség hét alakulata

Welsh Guards katonái

A királyi ceremóniák díszkiséretét és bizonyos épületek őrzését a Brit Hadsereg hét, hosszú múltra visszatekintő alakulata látja el. A hét alakulatból kettő lovassági, a többi öt gyalogos. Ezek az alakulatok valódi harcoló alakulatok, katonái aktívan részt vesznek a brit hadsereg bevetésein, persze nem karddal lóháton...

Mme Tussaud különös élete

Madame Tussaud

Madame Tussaud 1761. december 7-én született Bernben. Eredeti neve Marie Grossholtz volt. Philip Wilheim Curtis német szobrászmestertől tanulta meg a viaszszobrok készítésének tudományát. A sors fintora, hogy a viaszszobrokról a tanítvány és nem a mestere neve jut eszünkbe...

Az Eton College egyenruhája

Az Eton College régi diákjai (az Öreg Etoniak) mellett egyenruhájáról híres. Az etoni egyenruha fekete frakkból, mellényből, és hajszálcsíkos nadrágból áll, melyhez keménygallér dukáll... Az iskolán belüli szigorú hierarchiát az egyenruha is tükrözi: az egyszerű diákok fehér nyakkendőt viselnek, míg a valamilyen tisztséget betöltők csokornyakkendőt hordanak. De a mellény, nadrág vagy mellénygomb eltérő színe is rangot jelöl.

Negyedik Talapzat projekt

Nelson hajója palackba zárva

Eredetileg a Trafalgar tér mind a négy sarkába terveztek egy-egy magas talapzatra állított szobrot, azonban az északnyugati talapzat 1841-es megépítésétől egészen 1999-ig üresen állt, mivel az oda tervezett IV. Vilmos lovasszobra anyagi okokból nem valósult meg.

Karácsonyfa állítás a Trafalgar téren

Karácsonyfa a Trafalgar téren

Minden év decemberében a Trafalgar téren állítják fel London karácsonyfáját. A fa 1947 óta ajándékként érkezik Oslóból, hogy kifejezze a norvégok háláját Nagy Britania által a II. világháborúban nyújtott segítségért.

Miután a németek lerohanták Norvégiát, a norvég király és a kormány Londonba menekült és innen próbálták szervezni az ellenállást, melyben sok segítséget kaptak az angoloktól.